Om oss

                              Barnas Kulturhus står for skolefritidstilbudet ved Children’s International School i Fredrikstad, Moss og Sarpsborg.

Verdien av Estetiske fag

Det handler om læring

Estetiske fag er viktige for barns utvikling både kognitivt og sosialt. Gjennom musikk, dans og drama utvikler barn ferdigheter som konsentrasjon, koordinasjon, kreativitet, samarbeid, empati og disse ferdighetene vil bidra til alle de andre fagene de har på skolen. Å arbeide seriøst med estetiske fag gjør at barn lærer lettere og bedre.

Children’s International School (CIS) forstår viktigheten av å arbeide med estetiske fag allerede fra 1. klasse. Elevene velger et instrument; fiolin, cello eller kontrabass, og har gruppeøvelser og orkestertimer hver uke. Samtidig har de også dans hver uke og hvert år setter de opp store teaterproduksjoner i samarbeid med Mari Maurstad og Andrè Danielsen.

Barnas Kulturhus gir et tilbud etter skoletid til de elevene som ønsker å fordype seg videre på et av de instrumentene som elevene ved CIS spiller på skolen. Hos oss får de undervisning av dyktige instrumentallærere hver uke, og deltar jevnlig på elevkonserter, seminarer og musikkturer gjennom året.

Våre ansatte

Nicole Holman Fagerli

Leder for Barnas Kulturhus

Maria Kotala

Avdelingsleder for Barnas Kulturhus Fredrikstad

Velyana Georgieva

Assistent for ASC ved Barnas Kulturhus i Fredrikstad

Daniela De Gomez

Avdelingsleder for ASC ved Barnas Kulturhus i Moss

Ledeen Aimie Høyem

Assistent for ASC ved Barnas Kulturhus i Moss

Stefane dos Santos Filipini

Assistent for ASC ved Barnas Kulturhus i Sarpsborg

Johanne Evensen Bøhaugen

Assistent for ASC ved Barnas Kulturhus i Sarpsborg